Brochure 
aanvragen
Home
Contact
Referenties
Bedrijfsgegevens
Omschrijving
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

FAQ:


Wat is het verschil tussen een Trilling bestendige Fundering en een normale fundering?

Een normale fundering is opgebouwd uit heipalen, een funderingsbalk en een begane grondvloer. Een Trilling Bestendige Fundering is een evenwichts- plaatfundering, welke is opgebouwd uit een of meerdere lagen van Trilling Absorberend Schuimbeton en is voorzien van een constructieve vloer van constructiebeton. Een Trilling Bestendige fundering is een kruipruimte loze fundering, waarbij GEEN heiwerkzaamheden benodigd zijn.


Trilling Absorberend Schuimbeton is een speciaal ontwikkelde samenstelling schuimbeton.

Door meerdere toevoegingen aan het materiaal krijgt het zijn bijzondere eigenschappen.

De Trilling Absorberend Schuimbeton is n.l. bestand tegen (langdurig) belasten door trillingen.

Het heeft door de speciale samenstelling een zeer goede samenhang waardoor het heel blijft.


Dit in tegenstelling tot “Isolatie Schuimbeton” dit heeft nauwelijks samenhang en zal bij trillingbelasting uit een vallen. Tevens heeft Isolatie Schuimbeton onvoldoende (druk)sterkte om in een fundering toegepast te kunnen worden.Hoe kan het dat een Trilling Bestendige fundering trillingen absorbeert?

Ieder materiaal kent in zekere mate absorptie / demping van trillingen.

De Trilling Bestendige Fundering is o.a. opgebouwd uit Trilling Absorberend Schuimbeton.

Door de structuur van de kleine holle ruimten in de T.A.S. heeft het materiaal, en zo ook de volledige constructie, een hoge mate van trilling absorptie / demping.  

Naast dat de T.A.S. de trillingen kan opnemen is het tevens bestand tegen langdurige belasting van trillingen. Het valt hierbij niet uit elkaar, het blijft een homogeen materiaal. Dit is onderzocht en bevestigd in het Microlab van de TU-Delft.

Men kan hierbij spreken van een “dissipatief” materiaal.Wat is een “Totaal oplossing”?

Vanuit Nederboom wordt voor de opdrachtgever, partkulier, aannemer of projectontwikkelaar, het volledige traject van de Trilling Bestendige Fundering, van ontwerp tot en met de complete realisatie verzorgd.

Onder de Totaal oplossing wordt verstaan;

- begeleiding bij de ontwerpfase, uitvoeren van het benodigde grondonderzoek.

- de geo-technische en constructieve berekeningen als zowel de funderingstekening ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning en tenslotte,

-  de complete realisatie van de gehele fundering.Wat zijn de kosten in vergelijk met een andere fundering?

Normaliter zijn de kosten van een schuimbeton plaatfundering in vergelijking met een traditionele fundering met heiwerk nagenoeg gelijk.


In het geval van aardbevings-veilig bouwen is de NPR-9998 van toepassing. De geotechnische voorwaarden waaraan een fundering in het aardbeving gebied dient te voldoen zijn van dien aard dat er bij een normale fundering met heiwerk zware en langere heipalen toegepast dienen te worden.

Naast de directe hogere kosten door het heiwerk geeft dit tevens hogere indirecte kosten. De heistellingen dienen zwaarder te zijn en dit vraagt ook weer aanvullende bouwplaatsvoorzieningen.


Kortom; bij aardbevingsveilig bouwen is een Trilling Bestendige Fundering in de directe kosten gunstiger. Het verschil wordt nog gunstiger wanneer hierbij de indirecte kosten en de snelle realisatie in worden meegenomen.Hoe zit het met de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid?

Milieubelasting;

Duurzaamheid zegt iets over de mate van milieubelasting. In Trilling absorberend schuimbeton worden uitsluitend cementsoorten gebruikt waar gerecyclede grondstoffen in worden toegepast. Hierdoor heeft het materiaal een lage LCA waarde en waardoor minder milieubelastend is.

Voor de Trilling Absorberend Schuimbeton worden uitsluitend organische schuimmiddelen toegepast, hetgeen tevens minder milieubelastend is.Levensduur;

De duurzaamheid van een materiaal zegt ook iets over de levensduur van een materiaal.

De duurzaamheid van cementgebonden producten als constructiebeton wordt aan gegeven in milieuklasses. Deze milieuklasses worden bepaald a.d.h.v. de mate van aantasting door chloride en/of oxidatie van de ingestorte metalen.

Aangezien er in T.A.S. geen metalen worden toegepast is hierdoor geen spraken van aantasting door Choride en/of oxidatie.

Er zal geen aantasting van het materiaal plaatsvinden waardoor het materiaal een zeer lange levensduur heeft. Denk hierbij aan een levensduur van wel 70 – 80 jaar en zelfs langer.


Isolatiewaarde;

Daarnaast heeft de Trilling Absorberende Schuimbeton een hoge isolatiewaarde. Een isolatiewaarde van Rc=5 m2K/W is de standaard. Een nog hogere isolatiewaarde is eenvoudig realiseerbaar. Waardoor een Trilling Bestendige Fundering zeer goed tot zijn recht komt bij Passiefhuis-, energiezuinige- en 0 opde meter woningen.

Een Trilling Bestendige fundering heeft door de combinatie van milieubelasting, isolatiewaarde en levensduur in zijn totaliteit een veel mindere milieubelasting dan een traditionele fundering met heipalen en een begane grondvloer met synthetische isolatiematerialen.


Circulaire economie;

Verder zijn alle toegepaste materialen in een Trilling Bestendige Fundering, de Trilling Absorberende Schuimbeton, het wapeningsijzer en de constructiebeton alle weer volledig recyclebaar. Waardoor het een fundering is met een lage milieubelasting en onderdeel uitmaakt van de circulaire economie.Wat maakt de fundering schuimend?

De Trilling bestendige Fundering is opgebouwd uit een onderlaag van Trilling Absorberend Schuimbeton en een bovenlaag van constructie beton.

Schuimbeton is een materiaal dat  ter plaatsen wordt geproduceerd en verpompt. Op het werk komt een menginstallatie welke de cement, het water, een schuimmiddel en de overige toevoegingen met elkaar vermengd. Het schuimmiddel zorgt er voor dat  er lucht in de samenstelling komt, dit geeft het schuimend effect.

Voor de Trilling Bestendige Fundering worden uitsluitend organische schuimmiddelen toegepast, hetgeen minder milieubelastend is.
Nieuws